Điều khoản sử dụng trang web fbdownloader.pro/vi/

FBdownloader.pro, có thể thay đổi theo thời gian Điều khoản chính sách bảo mật. Khi những thay đổi này được thực hiện, chúng tôi sẽ đăng Điều khoản sửa đổi. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản.

  1. Kịch bản của chúng tôi không có cách nào kết nối với facebook..
  2. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý không tải lên video, ảnh, nhạc có bản quyền.
  3. Sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý không sao chép hoặc phân phối các tài liệu được tải xuống bằng tập lệnh của chúng tôi. Dịch vụ này chỉ dành cho sử dụng cá nhân và cho mục đích giáo dục.
  4. Nếu bạn là người giữ bản quyền của bất kỳ tài liệu nào và muốn chặn tải xuống video của bạn, hãy viết thư cho chúng tôi, sử dụng mẫu phản hồi cho việc này https://fbdownloader.pro/vi/feedback.php, và chúng tôi sẽ chặn việc tải xuống các video này.
  5. Sử dụng công cụ của chúng tôi có nguy cơ của người dùng và FBdownloader không chịu trách nhiệm đối với các tệp video đã tải xuống.
  6. Không thể được sử dụng để phát triển trang web của bên thứ ba, dịch vụ. Các trang web sử dụng dịch vụ này từ xa sẽ bị chặn bởi các chuyên gia của chúng tôi.
  7. Tất cả nội dung của FBdownloader đều có bản quyền và chỉ thuộc về FBdownloader.
  8. Dịch vụ FBdownloader hoạt động theo giao thức CDN. Chúng tôi không lưu trữ video đã tải xuống, tất cả các tệp trên máy chủ Facebook.


FBdownloader.pro - Đây là công cụ tốt nhất để nhanh chóng tải xuống video từ Facebook. Có nhiều định dạng khác nhau, HD 720p và 1080p MP4, tải video từ facebook có thể miễn phí, trực tuyến.

Bảo lưu mọi quyền. Copyright©2020 FbDownloader.pro

Điều kiện | Phản hồi | Về chúng tôi | Chính sách bảo mật